úterý 9. března 2010

Neviditelný problém : rovnost a diskriminace v praxi

(sborník textů autorského kolektivu k problematice rovnosti a diskriminace v ČR)

Cílem této publikace je na straně jedné popsat současnou situaci v České republice, jasně definovat pojmy rovnost a diskriminace, představit antidiskriminační zákon a shrnout možnosti, které v této oblasti nabízí obětem, nebo institucím, které s nimi pracují. Součástí publikace je i Zpráva z pilotního výzkumu, který realizovala obecně prospěšná společnost Gender Studies v roce 2009 mezi odborníky a odbornicemi na antidiskriminaci z neziskového sektoru, právníky a právničkami, soudci a soudkyněmi a v neposlední řadě i oběťmi diskriminace. Výsledkem je řada doporučení, která by měla přispět k zefektivnění práce neziskových organizací, advokátních kanceláří, soudů i dalších státních institucí.

Z obsahu:
Pojmy a koncepty související s rovností
Diskriminace - co to je a co není
Antidiskriminační zákon
Kam se obrátit v případech diskriminace
Závěrečná zpráva z výzkumu "Nenechte se diskriminovat"
Kauzuistiky

Žádné komentáře:

Okomentovat