sobota 31. října 2009

bieda britskeho robotnika

Kríza žánru Autonómna zóna George Orwell 30.10.2009
Úryvok z Orwellovej, na Slovensku ešte nevydanej, politickej eseje, ktorá prvý krát vyšla vo francúzskom týždenníku Le Progrès civique (Občiansky pokrok), 29 decembra 1928. Osemdesiat rokov jej na aktuálnosti (žiaľ) neubralo.

Anglicko! Nezamestnanosť! Neoddeliteľné pojmy. Nezamestnanosť je jednou z charakteristických čŕt povojnového života v Anglicku; a tiež odmenou robotnému ľudu za vojenské útrapy. Nezamestnanosť síce existovala aj pred vojnou, ale ľudí bez práce bolo relatívne málo, a tak ich bolo možné prehliadať. Boli „rezervnou armádou práce“ - slúžili na reguláciu príliš rýchleho rastu platov a príležitostne na zaplátanie zvýšeného dopytu po pracovnej sile. V tej dobe stroj hospodárstva fungoval, alebo sa aspoň zdalo, že funguje bez väčších zádrheľov. Verejná mienka bola pokojná a nepripúšťala si, že by sa mašina mohla pokaziť.

Žádné komentáře:

Okomentovat