čtvrtek 26. listopadu 2009

Zanikne s kapitalizmom aj sloboda?

George Orwell 25.11.2009
Orwellova odpoveď Douglasovi Edeovi, liberálnemu kritikovi socializmu, vyšla v The Left News v apríli 1941. Obsah [Edeovho] listu možno zhrnúť do dvoch otázok: 1.Prečo by mal byť socializmus v skutočnosti lepší ako kapitalistická demokracia? 2.Môže demokracia, tak ako ju poznáme, prežiť v dobe kolektivizácie alebo je len odrazom kapitalizmu laisser-faire?
");
//]]>-->

Socialisti netvrdia, že prechod na skolektivizované hospodárstvo spraví ľudský život okamžite šťastnejším, ľahším alebo dokonca slobodnejším. Naopak, je dosť možné, že by sa život po dlhé obdobie, možno storočia, zmenil takmer na nevydržanie. Musíme dosiahnuť určitý cieľ – vieme, že ho nakoniec dosiahneme – a cestou určite prejdeme strašnými miestami. Všetci socialisti bez rozdielu sú presvedčení, že ľudský osud, a teda jeho ozajstné šťastie, tkvie v skutočne komunistickej spoločnosti, teda v spoločnosti, v ktorej sú si všetky ľudské bytosti viacmenej rovné, kde nik nemá moc kohokoľvek utláčať, kde prestali pôsobiť ekonomické motívy a v ktorej ľuďmi hýbe láska a zvedavosť a nie chamtivosť a strach. Taký je náš osud, ktorému niet vyhnutia; ale ako ho dosiahnuť, a ako rýchlo? To závisí od nás. Socializmus – centralizované vlastníctvo výrobných prostriedkov spolu s politickou demokraciou – je nevyhnutnou etapou na ceste ku komunizmu, presne ako je kapitalizmus nutnou etapou po zániku feudalizmu. Sám osebe nie je konečným cieľom a myslím, že by sme nemali veriť, že ako systém pre život bude skutočne lepší než demokratický kapitalizmus.
...

Žádné komentáře:

Okomentovat