úterý 4. srpna 2009

druhy záměrných komunitZáměrné komunity (intentional communities) mohou být nejrůznějších druhů, dělit se dají například podle systému samosprávy - rozhodnutí mohou být dosahována většinovým hlasováním (majority rule), jednomyslným hlasováním (consensus), vůdcem (community leader), skupinou "starších" (group of elders), nebo jinak. Dalším kriteriem je, co všechno členové komunity sdílí, množství společného "vlastnictví" a hospodaření - například společné finance, fondy, dílny, prostory, zemědělská půda, bydlení, stravování..také míra společných myšlenek a idejí. Dále jestli se jedná o městské nebo vesnické komunity, jestli se jedná o nábožensky heterogenní nebo homogenní skupinu, jestli jsou otevřené novým členům, jestli jsou permanentní nebo dočasné, míra tolerance a svobody jedinců uvnitř komunity, jestli mají psaná nebo nepsaná pravidla a jakým způsobem zajišťují jejich dodržování a tak dále.

Základnímy druhy komunit jsou komuna, cohousing, ekovesnice, kibucy, náboženské komunity, společné domácnosti. Komuna je specifický typ záměrné komunity, kde je vše sdíleno v menší skupině, která vytváří jakousi velkou rodinu. Cohousing je volná kooperace ekonomicky a ideově nezávislých obyvatelů vlastních domů nebo bytů s veškerým vybavením, kteří navíc spoluvlastní společné prostory, například společenský dům s velkou kuchyní a jídelnou, kde se obvykle podává několik jídel týdně, s dílnou, dětskou hernou a dalším vybavením. Ekovesnice je sociálně, ekonomicky a ekologicky trvale udržitelnou záměrně vytvořenou komunitou, ve které obvykle žije 50-150 osob, protože takový počet je podle sociologů a antropologů (Hill a Dunbar, 2002) považován za optimální z hlediska vytváření sociální sítě. Obyvatelé ekovesnice obvykle sdílí stejné ekologické, sociální a spirituální hodnoty. Kibuc je označení pro zemědělskou, nebo také průmyslovou osadu v Izraeli, která hospodaří formou kolektivního vlastnictví. Zisky jsou investovány zpět do osady poté, co jsou zajištěny základní životní potřeby členů kibucu - strava, oblečení, ubytování a také zdravotní a sociální péče. Kibuc poskytuje svým členům také kulturní a sportovní vyžití. Náboženské komunity využívají záměrné komunity jako prostředku na své duchovní cestě, ať už se jedná o prastaré kláštery nebo ášramy nebo moderní new age hnutí a jejich obyvatelé stráví většinu času duchovními cvičeními.

zdroj: http://www.ic.org/ aj.

Žádné komentáře:

Okomentovat