sobota 1. srpna 2009

Inakosť protestuje proti homofóbii v Litve

Litovský parlament (Seimas) 14. júla prijal zákon trestajúci toho, kto bude na verejnosti pred deťmi hovoriť o gejoch a lesbách. O homosexualite a bisexualite nebude môcť hovoriť učiteľ v školách, rovnako ani médiá, ktoré môžu sledovať a čítať mladiství. Takáto cenzúra dáva priestor na vznik homofóbie, teda neopodstatneného strachu a nenávisti k homosexuálom.

Iniciatíva Inakosť vyjadruje solidaritu s mladými ľuďmi v Litve a odsudzuje schválenie tohto zákona v členskej krajine EÚ. Spolu s Amnesty International, ILGA-Europe a inými organizáciami považuje tento zákon za porušenie jedného za základných ľudských práv, práva slobody prejavu.

Výskum organizácie IGLYO preukázal, že mladí gejovia a lesby práve v školách najviac trpia fyzickým a psychickým násilím. Iné výskumy ukázali, že samovraždy medzi mladými gejmi, lesbami, bi a trans ľuďmi sú až desaťnásobne častejšie ako medzi ich hetero rovesníkmi. Simon Maljevac z IGLYO hovorí: “Toto trápenie je zapríčinené stigmatizáciou, netoleranciou a nedostatkom informácií o homosexualite, ktoré mladí ľudia potrebujú, jednak aby pochopili svoju identitu, a tiež aby rešpektovali rozmanitosť iných. Nový litovský zákon iba zvýši trápenie... Neochráni to mladých ľudí, ale poškodí im.“

Iniciatíva Inakosť týmto vyzýva slovenskú verejnosť k spolupráci : k osloveniu poslancov SR v Európskom parlamente a veľvyslancov (SR pre Litvu a Litvy pre SR), aby verejne odsúdili potláčanie slobody slova v podobe, v akej ho prijala Litva. Možno tak spraviť jednoducho, prostredníctvom odoslania elektronického listu zo stránky iniciatívy.

Žádné komentáře:

Okomentovat