neděle 26. července 2009

Deset věcí, které potřebujete znát k životu na ulici

KD│Pro řadu Američanů začala krize bydlení dávno před loňským kolapsem. Bigotnost a kriminalizace prostřednictvím nespravedlivého systému policejní práce a věznění v kombinaci s ekonomickou újmou vedla ke vzniku bezdomovectví ještě před oficiálním splasknutím hypotéční bubliny, píše Walter Mosley na základě výzkumu Rae Gomesové pro časopis The Nation. Život newyorského bezdomovce umožňuje blíže pochopit deset doporučení vydaných organizací Homeless zaměřenou na sociální spravedlnost, odstraňování stigmatu a prosazování alternativní vize společenství.

1. Buď připraven, že budeš obviněn z odpovědnosti za podmínky, za nichž žiješ, bez ohledu na to, do jaké míry se vymykají tvé kontrole. Přemýšlej o způsobech, jak odstranit zneužívání plynoucí ze zavedené falešné představy. Neinternalizuj krutost nebo povýšenost. Zbav se pýchy - ale zachovej si lidskou důstojnost.

2. Neexistuje žádný soukromý prostor, kam by ses mohl uchýlit. Jsi vydán na milost druhým 24 hodin denně. Ulož tedy cenné věci na bezpečném místě a nos sebou jen to, co opravdu potřebuješ: Průkaz totožnosti a dokumenty potřebné pro žádost o služby, tužku atp. Můžeš číst maily a knihy v knihovně. Můžeš získat poštovní schránku za poplatek nebo využít bezplatného doručování.

3. Informuj se o nejlepších možnostech koupání, tak abys nebyl napaden, vyhozen nebo obtěžován. Najdi si místo k odpočinku, kde je dost čisto, aby ses mohl převléknout, a kde je teplá voda, abys mohl vyprat. Pokud jsi v New Yorku, využij síť Restrooms.

4. Je těžké významně ovlivnit, kdy, kde a co jíš, takže se nauč nazpaměť otvírací hodiny a menu vývařoven. Nos sebou oříšky, arašídové máslo nebo jiný bohatý zdroj proteinu.

5. Je snazší získat jídlo a oblečení než bezpečné místo na spaní - hlavním důsledkem bezdomovectví je spánková deprivace. Vždy sebou nos přikrývku. Kdykoliv je to možné, spěte ve skupinách podle určeného rozvrhu, dávejte na sebe navzájem pozor a upřednostněte potřeby dětí před dospělými.

6. Nauč se znát svá práva! Znalost ústavních dodatků, legálních precedentů a zaručených lidských práv ti může pomoci, i když jsou rutinně porušovány. Například v New Yorku soudní nález z roku 2003 přísně zakazuje výběrové vynucování práva proti bezdomovcům. Hnutí Malcolm X nabízí další zdroje a American Civil Liberty Union má informační kartičky, brožury a filmy.

7. Seznam se se způsoby policejní práce a policejními praktikami. K policistům se chovej zdvořile a klidně, i když k tobě neprojevují stejný respekt. Podporuj iniciativy požadující odpovědnost policie vůči nezávislým orgánům. Připoj se k "vyčnívajícím" skupinám (Afroameričanům, Latinům, skupinám s menšinovou sexuální orientací), které bojují s policejní brutalitou a podporující nepolicejní zajišťování bezpečnosti. Organizuji vlastní dohled nad policisty - fotografuj, natáčej a publikuj případy policejního násilí.

8. První dodatek Ústavy ti zaručuje právo žádat o pomoc. Abys uspěl, buď kreativní, veselý, poutavý. Najdi si dobrá místa s hustou dopravou, kde tě policie nebude obtěžovat.

9. Bydlení je lidské právo! Squatuj. V době masového zabavování hypoték tvoř koalice s bydlícími, ale potenciálně vystěhovanými lidmi po celém světě.

10. Nesnaž se to zvládnout sám! Vždy buď součástí neformální sítě vzájemné pomoci. Založ vlastní organizaci.

http://www.blisty.cz/2009/7/21/art48040.html

Žádné komentáře:

Okomentovat