úterý 28. července 2009

Rovnost evropských občanů v praxi - Romové a kočovníci

Martina Kalinová

Institut evropského občanství je zcela mimořádným jevem. Tento, i v rámci evropského práva zvláštní, "institut sui generis" evokuje myšlenku jednoty a rovnosti evropských občanů a představu existence (rovněž mimořádných) výhod pro toho, komu členství v komunitě evropských občanů náleží. Můžeme se tedy tázat: kdo se může stát "evropským občanem"? Jsou si opravdu všechny tyto osoby rovné a panuje mezi nimi jednota? A jaké mimořádné výhody plynou z existence občanství pro jeho držitele? Na první pohled se zdá, že odpověď na všechny otázky bude jednoduchá a jasná, ale když se na toto téma podíváme důkladněji, shledáme, že skutečnost je mnohem komplikovaněší. Z údajů uvedených ve Smlouvě o Evropském společenství je možné dovodit, že evropským občanem je každý občan členského státu Unie a že každý tento občan má nárok na požívání několika určitých výhod.


více na: http://www.europeum.org/disp_article_text.php?aid=780


Žádné komentáře:

Okomentovat