úterý 28. července 2009

Usnesení Evropského parlamentu o evropské strategii pro romskou menšinu

který v souladu s čl. 108 odst. 5 jednacího řádu předkládají
Lívia Járóka za skupinu PPE-DE
Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Katalin Lévai, Adrian Severin a Jan Andersson za skupinu PSE
Viktória Mohácsi a Alfonso Andria za skupinu ALDE
Elly de Groen-Kouwenhoven, Milan Horáček a Gisela Kallenbach za skupinu Verts/ALE
Giusto Catania, Vittorio Agnoletto, Mary Lou McDonald a Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL
a který nahrazuje návrhy usnesení předložené níže uvedenými skupinami:
PPE-DE (B6‑0050/2008)
ALDE (B6‑0051/2008)
Verts/ALE (B6‑0052/2008)
PSE (B6‑0053/2008)
GUE/NGL (B6‑0055/2008),
o evropské strategii pro romskou menšinu

Žádné komentáře:

Okomentovat