pondělí 21. září 2009

Lao-C'

Lao-c' mu řekl: "Lidé, o nichž mluvíš, už dávno zpráchnivěli a zanechali nám jen slova". A dále pravil: "Nalezne-li urozený člověk svou dobu, povznese se, nenalezne-li ji, odejde a zanechá po sobě jen plevel. Dobrý obchodník pečlivě skrývá své poklady, jako by jeho domu hrozila bída, urozený a ctnostný muž se navenek jeví jako hlupák. Vzdej se, příteli, své pýchy a svých přání, svých povrchních gest a ctižádostivých plánů."

Žádné komentáře:

Okomentovat