pátek 18. září 2009

Zahrada, The Garden

The 14 acre community garden in South Central Los Angeles was the largest of it's kind in the United States. It was started as a form of healing after the devastating L.A. riots in 1992. Since that time, the South Central Farmers have created a miracle in one of the country's most blighted neighborhoods. Growing their own food. Feeding their families. Creating a community. But now bulldozers threaten their oasis. The Garden is an unflinching look at the struggle between these urban farmers and the City of Los Angeles and a powerful developer who want to evict them and build warehouses.

14 akrová komunitná záhrada v South Central Los Angeles bola najväčšiu
svojho druhu v Spojených štátoch amerických. Začalo sa na nej pracovať
ako nejaký spôsob ozdravovania po devastujúcich L.A. riotoch v roku
1992. Odvtedy farmáry zo South Central vytv...orili zázrak uprostred
najzruinovanejších susedstiev v krajine. Kde si pestujú vlastné jedlo.
Kde zásobujú svoje rodiny jedlom. Kde vytvárajú komunitu. Lenže teraz
ich oázu ohrozujú buldozéry. "The Garden", "Záhrada", je nekompromisný
pohľad na boj medzi týmito mestskými farmármi a mestom Los Angeles a
mocným developerom, ktorý chce všetkých vysťahovať a postaviť tam
sklady.

Žádné komentáře:

Okomentovat