středa 2. září 2009

Michael Hauser: Marx redukcionista i metafyzik

O postkomunistické dezinterpretaci Marxe

Liberalismus jako čarování s objektivitou

V dnešních společenských vědách vládne zvláštní étos nestrannosti. Vědci se hlásí k bezhodnotové metodě zkoumání, k neutrálnímu a objektivnímu popisu fakt, z něhož je údajně vytěsněn autorům osobní postoj a historická zkušenost. Tato metoda vytěsnění subjektivity má být zárukou nestranného a vyváženého provozování dané disciplíny. Tíhnutí k vyváženosti a objektivitě není jen vyhlašovaným metodickým principem společenských věd, ale setkáme se s ním i v médiích nebo v argumentaci představitelů různých institucí. Na jedné veřejné diskusi o umístění americké radarové základny v ČR, bylo možné slyšet, jak na základě takové objektivity polemizuje mluvčí Ministerstva obrany s odpůrci radaru. Nejprve všechny zúčastněné vyzval k racionální, vyvážené diskusi: „musíme se zbavit svých ideologických klišé a pokusit se o věcné řešení zahraničně politických problémů.“

Žádné komentáře:

Okomentovat