čtvrtek 17. září 2009

Obvodnímu soudu pro Prahu 2

17.9.2009
Obvodnímu soudu pro Prahu 2
Pavel Čižinský
vyjádření obhájce ve věci trestního stíhání osob podezřelých ze spáchání trestného činu neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo nebytovému prostoru dle § 249a trestního zákona při squatterské demonstraci na domě čp. 434 v Praze 2 ulice Na Slupi č. 8

Squatting, tedy užívání neužívaných objektů, obecně by neměl být trestným činem. Skutková podstata trestného činu neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo nebytovému prostoru dle § 249a odst. 1 trestního zákona, zní: „Kdo neoprávněně obsadí nebo užívá dům, byt nebo nebytový prostor jiného ………….“ Objektem trestného činu, tedy účelem a smyslem tohoto ustanovení, je chránit vlastnické právo majitele výše uvedených objektů.

Komentář (Trestní zákon, Šámal, Púry, Rizman, 6.vydání, 2004, díl II. str. 1461) k tomu poznamenává: „Objektem trestného činu podle § 249a odst. 1 je především vlastnictví domu, bytu nebo nebytového prostoru, pokud jde o výkon některých oprávnění s jejich vlastnictvím spojených. Jde především o oprávnění je užívat (ius utendi popř. ius utendi et fruendi) a disponovat s nimi (ius disponenti)“.

Žádné komentáře:

Okomentovat